InsERT S.A.

Sukces Rewizora 3

Wrocław, 9 stycznia 2002 roku -- Stworzony przed ponad sześcioma laty system finansowo-księgowy Rewizor z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Twórca i producent Rewizora, wrocławska firma InsERT, sprzedała już ponad jedenaście tysięcy licencji programu. Program nie tylko wykonuje podstawowe zadania księgowe, ale także oferuje dodatkowe funkcje zaspokajające potrzeby menedżerów - dlatego został wyposażony m.in. w mechanizmy wyliczające wiele wskaźników ekonomicznych informujących o stanie przedsiębiorstwa. Specjaliści z Insertu stale dbają o to, aby uwzględniać sugestie użytkowników oraz zmieniającą się sytuację prawno-ekonomiczną - kolejne wersje programu są więc coraz doskonalszym i użyteczniejszym narzędziem usprawniającym pracę małych i średnich przedsiębiorstw.

Pod koniec 2001 roku InsERT rozpoczął sprzedaż Rewizora 3 - kolejnej już wersji popularnego systemu finansowo-księgowego dla DOS, uwzględniającej wymogi obowiązującej od 2002 r. znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. O sukcesie programu świadczy bezsprzecznie fakt, że w ciągu trzech pierwszych dni od jego wejścia na rynek sprzedano ponad 1000 licencji.

Do podstawowych zalet Rewizora 3 należą:

 • tworzenie planu kont, dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • rozliczanie rozrachunków, obsługa kasy oraz współpraca z bankiem,
 • kompleksowa obsługa środków trwałych,
 • sporządzanie i drukowanie wielu potrzebnych dokumentów, raportów, zestawień, m.in.: deklaracji skarbowych oraz elementów składowych ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego,
 • obsługa wielu kartotek oraz słowników.

Do najistotniejszych nowości Rewizora 3 należą:

 • zmiany wiążące się bezpośrednio z nowelizacją ustawy o rachunkowości,
 • uniwersalny mechanizm eksportu raportów/zestawień m.in. do arkusza kalkulacyjnego,
 • nowe funkcje dotyczące dekretacji,
 • rozszerzony moduł obsługi rozrachunków,
 • współpraca z systemami homebankingowymi,
 • obsługa kartoteki towarów/usług oraz kartotek własnych.

Rewizor 3 jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej, może współpracować z innymi systemami firmy InsERT (m.in. z Subiektem, Gratyfikantem, Fabrykantem, Przelewami).

W podstawowej wersji pakietu znajduje się licencja do pracy na trzech stanowiskach z trzema osobnymi numerami seryjnymi. System w wersji pełnej kosztuje 1000 zł + VAT, w wersji upgrade - 600 zł + VAT.


InsERT Sp. z o.o. jest twórcą i producentem oprogramowania dla małych i średnich firm. Firma powstała we Wrocławiu w maju 1992 roku. W Polsce od kilku lat jest liderem pod względem sprzedanych licencji na rynku oprogramowania w swojej branży. Strategia Insertu polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, że mogą spełnić wymagania bardzo różnych odbiorców.

Zapraszamy do odwiedzenia strony WWW InsERT Sp. z o.o. pod adresem:

https://www.insert.com.pl/

Tel. 71-78-76-100 i 71-78-76-110

Kontakt dla mediów

press [at] insert.com.pl [user] Marek Szklarz
Specjalista ds. PR i marketingu
tel. 71-78-76-107
press [at] insert.com.pl

InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław
tel. 71-78-76-196
faks 71-78-76-111

Rejestracja dla mediów

Wypełnij formularz »