InsERT S.A.

Navireo integruje Spółdzielnię Europejską Flandria

Flandria – pierwsza w Polsce spółdzielnia europejska wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. System integruje oddziały w jednej bazie danych i zapewnia płynną pracę w rozproszonej strukturze spółdzielni. Ułatwia prowadzenie polityki cenowej i wypożyczeń sprzętu medycznego, a także umożliwia rozliczenia z NFZ.

Polskie ERP w europejskiej spółdzielni

Wdrożenie Navireo w SCE Flandria, która prowadzi sieć sklepów medycznych, wypożyczalni sprzętu medycznego oraz apteki społeczne, pozwoliło na pełną integrację informacji biznesowych z różnych obszarów jej działalności. System umożliwił m.in. zintegrowaną pracę online w rozproszonej strukturze, informatyzację i poprawienie ergonomii procesów w wypożyczalniach firmy czy ujednolicenie kartotek towarów i kontrahentów.

Ponadto, uwzględniając indywidualne potrzeby spółdzielni, rozbudowano Navireo o funkcje umożliwiające prowadzenie polityki cenowej osobno dla każdego z oddziałów. Stworzono moduł indywidualnych cen dla kontrahenta oraz system kart członkowskich honorowanych w każdym punkcie sieci.

Dodatkowy moduł umożliwił obsługę umów wypożyczeń sprzętu oraz automatyczne generowanie związanych z nimi rozliczeń dla systemu NFZ.

Wykorzystanie modelu SaaS w outsourcingu usług informatycznych zredukowało znaczną część kosztów ponoszonych na utrzymanie oraz administrację rozproszonej infrastruktury sieciowej.

Potrzeby

Rozbudowana i rozproszona struktura spółdzielni wymagała specyficznego podejścia do procesów logistycznych i administracyjnych. Mnogość oddziałów oraz złożony proces zarządzania wymuszały potrzebę pełnej integracji wszystkich oddziałów w jednej bazie danych. Spółdzielnia potrzebowała łatwego i skutecznego narzędzia do zarządzania polityką cenową oraz wypożyczaniem sprzętu medycznego. Istotne było zapewnienie płynnej pracy w strukturze rozproszonej bez instalacji i konfiguracji oprogramowania na własnych komputerach.

Wybór systemu

SCE Flandria postanowiła zintegrować i ujednolicić rozbudowaną gospodarkę magazynową punktów aptecznych, sklepów oraz wypożyczalni. Zapadła decyzja o zamianie dotychczasowego oprogramowania na w pełni zintegrowany system klasy ERP.

Po zapoznaniu się z szeroką ofertą systemów wspomagających zarządzanie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i księgowości, wybraliśmy system Navireo. Przy wyborze kierowaliśmy się wieloma kryteriami – braliśmy pod uwagę zarówno funkcjonalność, jak i koszty oprogramowania i wdrożenia.  Duże znaczenie miała elastyczność i otwartość systemu, rozbudowana funkcjonalność uwzględniająca specyfikę naszej działalności i wyjątkowa łatwość obsługi. Nie bez znaczenia były również nasze wcześniejsze pozytywne doświadczenia z firmą InsERT – mówi Dariusz Hornik, dyrektor SCE Flandria.

System Navireo zapewnił zintegrowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami, wprowadził zasadę jednokrotności wprowadzanych do systemu danych, przyspieszył tempo obsługi klienta. Dzięki Sferze Navireo możliwe było zaimplementowanie dodatkowych, wyspecjalizowanych rozwiązań dla wypożyczalni oraz do rozliczeń z NFZ.

Wrożenie

Wdrożenie systemu Navireo przeprowadziła firma Akces z Torunia. Początkiem prac wdrożeniowych było modelowanie prototypu rozwiązania, z uwzględnieniem potrzeb i sugestii klienta. Do modelu testowego systemu zostały zaimportowanie dane z wcześniej używanych systemów sprzedażowo-magazynowych wypożyczalni oraz z systemów aptecznych. We współpracy z pracownikami spółdzielni ujednolicono nazewnictwo towarów i kontrahentów we wszystkich oddziałach, dzięki czemu zdecydowanie usprawniono komunikację.

Po wdrożeniu systemu Navireo poszczególne oddziały SCE Flandria komunikują się poprzez tunelowe połączenie VPN zapewniające stabilność pracy oraz bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Centralizacja głównego systemu w serwerowniach firmy Akces pozwala na sprawną administrację lokalną oraz konserwacje systemu, dzięki czemu wszelkie aktualizacje funkcjonalne Navireo odbywają się poza godzinami pracy SCE Flandria.

Plany na przyszłość

W najbliższej przyszłości SCE Flandria planuje zakup i wdrożenie kolejnych modułów zwiększających funkcjonalność całego systemu i komfort pracy jego użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem działu księgowego oraz kadr i płac.

Flandria Spółdzielnia Europejska z o.o. powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria, Fundacji Wzajemnej Pomocy i ich belgijskich partnerów: Escapo, De Lindeboom i Nationaal Hulpfonds. Jest to pierwsza w Polsce spółdzielnia europejska (Societas Cooperativa Europaea), której głównym celem jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze transgranicznym. SCE Flandria rozwija zapoczątkowaną przez stowarzyszenie działalność w regionach kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim. Spółdzielnia ściśle współpracuje ze strukturami Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria, w tym koordynatorami regionalnymi i wolontariuszami. Obecnie firma zatrudnia ponad 30 pracowników. W celu pokrycia kosztów wolontariatu Flandria prowadzi sieć sklepów medycznych, wypożyczalni sprzętu medycznego oraz apteki społeczne. www.flandria.pl

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm średniej wielkości, stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. www.navireo.pl

 

Kontakt dla mediów

Marek Szklarz

Specjalista ds. PR i marketingu

InsERT S.A.

tel.: 71 7876107

e-mail: marek.szklarz@insert.com.pl

 

Kontakt dla mediów

press [at] insert.com.pl [user] Marek Szklarz
Specjalista ds. PR i marketingu
tel. 71-78-76-107
press [at] insert.com.pl

InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław
tel. 71-78-76-196
faks 71-78-76-111

Rejestracja dla mediów

Wypełnij formularz »