InsERT S.A.

Navireo reorganizuje Eko-Color

Eko-Color – polski producent farb i lakierów proszkowych – wdrożył system ERP Navireo. System wspomaga m.in. efektywne zarządzanie produkcją, z zachowaniem najwyższej jakości wyrobów.

Wdrażając system ERP Navireo firmy InsERT, producent farb Eko-Color zyskał przede wszystkim możliwość szybkiego wyliczania i aktualizacji kosztów oraz usprawnił planowanie procesu produkcji. Nowy system organizuje dostęp do niezbędnych informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na surowce i ich dostępności w magazynie. Dodatkowo automatycznie uwzględnia przepustowość urządzeń produkcyjnych, co pozwala na optymalne wykorzystanie ich wydajności. Dzięki Navireo producent może w łatwy sposób analizować różne warianty receptur, tak aby zoptymalizować wykorzystanie parku maszynowego i ograniczyć koszty przetrzymywania surowców.

– Dzięki Navireo wzmocniliśmy efektywność i zoptymalizowaliśmy proces produkcji. Obsługa systemu jest łatwa a interfejs przejrzysty, w związku z tym nie tracimy czasu na długie szkolenia pracowników. Wdrażając Navireo, uzyskaliśmy spójny system organizujący pracę firmy – od przyjęcia zgłoszenia klienta, poprzez procesy przedprodukcyjne i produkcję, do sprzedaży gotowego wyrobu – mówi Zygmunt Dyks, dyrektor generalny Eko-Color Sp. z o.o.

Firma potrzebowała aplikacji, która zintegruje i usprawni procesy biznesowe, a także zapewni najwyższą jakość i efektywność produkcji. Po wnikliwych analizach wybrano system Navireo, który umożliwił stworzenie funkcjonalnej struktury obejmującej: przyjęcie zgłoszenia klienta, opracowanie receptury, kalkulację kosztów produkcji, akceptację lub zwrot do korekty opracowanego projektu, przekazanie do produkcji, odebranie gotowego wyrobu z produkcji, składowanie i sprzedaż wyrobu. Każdy z etapów jest zilustrowany w Navireo, a przejście do kolejnego wymaga potwierdzenia uprawnionego pracownika. Program kontroluje uprawnienia zgodnie z etapem obiegu  dokumentów i funkcją osoby zalogowanej do systemu.

Potrzeby Eko-Color

Import surowców do produkcji wymusza permanentną kontrolę ich kosztów, ponieważ stanowią one podstawę kalkulacji ceny gotowego wyrobu. W tej sytuacji producent musi kontrolować nie tylko zmiany cen surowca w walucie, ale także zmiany kursu polskiego złotego w stosunku do innych walut. Przed wdrożeniem systemu Navireo obliczenia były prowadzone przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych. Złożoność, długotrwałość i brak automatycznej integracji z centralną bazą wymuszały wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Wydłużało to czas wykonywania operacji, generowało błędy wynikające z ręcznego wprowadzania i przenoszenia danych, a także zniechęcało do przeprowadzania wielowariantowych analiz. Brak wiarygodnego szacowania kosztów produkcji narażał firmę na straty finansowe, a niedoskonały system projektowania receptur wydłużał proces przygotowania produkcji.

Korzyści

Dzięki Navireo, Eko-Color może w szybki i łatwy sposób obliczać i aktualizować koszty związane z produkcją, biorąc pod uwagę tak istotne czynniki jak zmienność kosztów surowca w walucie oraz zmienność kursu waluty. Wdrożony moduł obliczeniowy w radykalny sposób przyspieszył, uprościł i uwiarygodnił te kalkulacje. Warto podkreślić, że jego obsługa ogranicza się do kliknięcia lub przeciągnięcia myszą bez potrzeby obsługi klawiatury.

Stosowane urządzenia wymagają tzw. wsadu i wyprodukowania ściśle określonych ilości narzuconych przez ich specyfikę technologiczną. Ilości te odbiegają od zamówionych przez klienta. Navireo wspomaga w tej sytuacji planowanie produkcji, dostarczając niezbędnych informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na surowce i ich dostępności w magazynie. Dodatkowo automatycznie uwzględnia przepustowość urządzeń produkcyjnych, co pozwala na optymalne wykorzystanie ich wydajności. Dzięki wsparciu zapewnianemu przez system można łatwo przeanalizować różne warianty receptur, tak aby zoptymalizować wykorzystanie parku maszynowego i ograniczyć koszty przetrzymywania surowców do produkcji.

Wdrożenie

W skład zespołu wdrażającego system weszło 5 osób: 3 z firmy BTCh, 1 z firmy NemoSoft oraz 1 z firmy Eko-Color. Podczas prac, poza mniej lub bardziej standardowymi rozwiązaniami, należało uwzględnić wiele niuansów charakterystycznych dla tego typu produkcji, np. stosowanie odmiennej skali miar – produkt realizowany w ilości mg zawiera składniki dawkowane w ilościach i z dokładnością do setnych części grama. Przeprowadzane kalkulacje musiały także uwzględniać nieuniknione straty w trakcie produkcji.

Plany na przyszłość

Po zakończeniu kolejnych inwestycji rozbudowujących park maszynowy Eko-Color planuje dalsze rozwijanie Navireo, m.in. wzbogacenie systemu o funkcjonalności do obsługi nowo powstałych potrzeb – głównie w zakresie przygotowania produkcji. Przewiduje się także bieżące wprowadzanie zmian i ulepszeń związanych z organizacją pracy w firmie.

Więcej o wdrożeniu Navireo w firmie Eko-Color - http://www.navireo.pl/klienci/EkoColor.html

Eko-Color Sp. z o.o. jest polskim producentem farb i lakierów proszkowych. Firma rozpoczęła produkcję w styczniu 2011 roku. Jej celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości farb proszkowych, opracowanych zgodnie z rynkowymi trendami. Eko-Color stosuje technologie najnowszej generacji i rygorystyczne standardy produkcyjne, gwarantujące osiągnięcie wymaganej jakości wyrobu. Firma bazuje na importowanych surowcach. Posiada nowoczesny park maszynowy – produkcyjny i laboratoryjny oraz doświadczonych fachowców, dzięki czemu jej wyroby już zyskały uznanie wielu klientów.

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm średniej wielkości, stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. www.navireo.pl


InsERT S.A. jest największym w kraju - pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 450 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych.

 

Kontakt dla mediów

Marek Szklarz

Specjalista ds. PR i marketingu

InsERT S.A.

tel. kom.: 517 974 210

tel.: 71 7876107

e-mail: marek.szklarz@insert.com.pl

 

Kontakt dla mediów

press [at] insert.com.pl [user] Marek Szklarz
Specjalista ds. PR i marketingu
tel. 71-78-76-107
press [at] insert.com.pl

InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław
tel. 71-78-76-196
faks 71-78-76-111

Rejestracja dla mediów

Wypełnij formularz »