InsERT S.A.

Navireo wspomaga odbiór, utylizację i recykling odpadów

EUROBAC S.A., jedna z pierwszych organizacji odzysku w Polsce, specjalizująca się w odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych do unieszkodliwienia i recyklingu, wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. System umożliwił kontrolowanie skojarzonych przychodów i kosztów, zwiększając rentowność przedsiębiorstwa; usprawnił marketing i sprzedaż, a także zautomatyzował działy księgowości i rozliczeń.

„Wdrożenie systemu Navireo pozwoliło naszej firmie przyjąć bardziej agresywną postawę na konkurencyjnym rynku w przypadku zleceń o niskiej rentowności, a także skupić się na usługach gwarantujących wyższą marżowość” – mówi Jerzy Toczko, prezes zarządu EUROBAC S.A.Navireo umożliwia zarządowi pełną i szczegółową kontrolę rentowności wykonywanych usług: zbiórki, odzysku i przetwarzania odpadów, z uwzględnieniem skojarzonych z nimi przychodów i podstawowych kosztów takich jak koszty wynagrodzeń, w tym kierowców, koszty amortyzacji nieruchomości, urządzeń, pojazdów i maszyn czy koszty administracji” – dodaje.

System dostarcza także zagregowane dane dla działu sprzedaży i marketingu, dzięki którym możliwe jest podejmowanie szybkich decyzji o cenie i zakresie wykonania usług na podstawie kosztów i przychodów z wykonania tych usług w minionych okresach. 

Dzięki Navireo zmodyfikowano i zautomatyzowano również procesy w działach księgowości i rozliczeń.

Potrzeby

Dotychczas EUROBAC korzystał z trzech odrębnych rozwiązań informatycznych. Rozdzielność informacji z poszczególnych działów zwiększała koszty i była źródłem pomyłek, co skutkowało podejmowaniem nieprecyzyjnych decyzji ekonomicznych, logistycznych czy kadrowych. Firma potrzebowała zintegrowanego systemu, który umożliwiłby powiązanie danych ekonomicznych i danych towarowych z uwzględnieniem specyfiki procesów w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem odpadów i ochroną środowiska.

Wybór systemu

Nadrzędnym celem zastosowania nowego systemu było zwiększenie konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Po zapoznaniu się z szeroką ofertą programów wspomagających produkcję, sprzedaż i księgowość, wybrano Navireo. Na decyzję wpłynęła otwartość i funkcjonalność systemu, pełna ewidencja i przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami, skalowalność, możliwość dostosowania interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb, a także intuicyjność, łatwość i szybkość obsługi. Dzięki Sferze Navireo możliwe było dobudowanie wyspecjalizowanych modułów, dodatkowo wspomagających zintegrowanie wszystkich systemów w firmie.

Wdrożenie

Podstawowym wyzwaniem przy zastosowaniu Navireo w firmie EUROBAC była specyfika branży narzucająca w kilku obszarach dedykowane rozwiązania. Wdrożenie przeprowadziło konsorcjum Rewelia Sp. z o.o. oraz Systemy komputerowe Boniecki Rafał, we współpracy z wewnętrznym działem IT. Planowane są kolejne etapy rozbudowy systemu.

EUROBAC Organizacja Odzysku S.A. powstała w 2002 roku i jest jedną z pierwszych tego typu firm w Polsce. Obecnie obsługuje ponad 700 podmiotów z całego kraju. Jej główna działalność skupia się na odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych do odzysku i unieszkodliwienia. Gwarancję świadczonych usług stanowi wprowadzony w listopadzie 2004 roku System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000. W maju 2008 roku firma pozytywnie przeszła audyt certyfikujący, który potwierdził najwyższy standard świadczonej usługi rozliczania obowiązku odzysku i recyklingu. Na wyposażeniu firmy są specjalistyczne maszyny i samochody do transportu odpadów. EUROBAC posiada zakład recyklingu wyposażony w urządzenia do sortowania i rozdrabniania odpadów, prasy do makulatury, tworzyw sztucznych i opakowań metalowych, bazę magazynową, pojemniki do gromadzenia odpadów (w tym płynnych), specjalistyczne wagi, laboratorium do wykonywania analiz jakościowych oraz skład odpadów. Prowadzi przetwarzanie i zbiórkę elektroniki, baterii, akumulatorów. Oferuje specjalistyczne pojemniki do zbierania tych odpadów, zapewniając jednocześnie ich odbiór.

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm średniej wielkości, stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. www.navireo.pl


InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 470 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych.

 

Kontakt dla mediów

Marek Szklarz

Specjalista ds. PR i marketingu

InsERT S.A.

tel. kom.: 517 974 210

tel.: 71 7876107

e-mail: marek.szklarz@insert.com.pl

Kontakt dla mediów

press [at] insert.com.pl [user] Marek Szklarz
Specjalista ds. PR i marketingu
tel. 71-78-76-107
press [at] insert.com.pl

InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław
tel. 71-78-76-196
faks 71-78-76-111

Rejestracja dla mediów

Wypełnij formularz »