InsERT S.A.

System ERP Navireo wkracza do Czech

Czeski koncern energetyczny CEZ działający w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Turcji zastosował polski system ERP Navireo. Wdrożony w Czechach system integruje ważne obszary działalności przedsiębiorstwa i zaspakaja rosnące potrzeby organizacyjne związane z ekspansją na nowych rynkach.

Ekspansja czeskiego CEZ dzięki polskiemu ERP Navireo

Dzięki wdrożeniu systemu Navireo CEZ zreorganizował i zintegrował funkcjonalnie ważne obszary działalności – handlowe, finansowe oraz księgowe. System pozwolił zapanować nad stale rosnącą liczbą dokumentów i rozrachunków generowanych dla końcowych odbiorców energii elektrycznej. Parametryzacja i rozbudowa Navireo oraz integracja z systemem fakturującym firmy umożliwiły m.in. automatyzację rozliczania rozrachunków. Przyspieszono także proces wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy CEZ.

W związku z poszerzaniem działalności Grupy CEZ, w tym na terenie Polski, firma potrzebowała zintegrowanego systemu do sprawnej obsługi rozliczeń z klientami oraz raportowania na podstawie prowadzonej w tym celu ewidencji księgowej.

– Zależało nam na systemie, który będzie można łatwo zintegrować zarówno z naszym autorskim programem naliczającym opłaty za energię elektryczną, jak i z systemem bankowym generującym informacje o wpłatach od klientów – mówi Marie Papugova, szefowa działu rozliczeń w ČEZ Zákaznické służby.  – Navireo, ze względu na swoją elastyczność i możliwość tworzenia dodatkowych rozwiązań, zdał egzamin w naszej firmie celująco – dodaje.

O wyborze systemu Navireo zadecydowała przede wszystkim jego kompletna funkcjonalność wymagająca tylko niewielkich prac dostosowujących go do specyficznych potrzeb firmy. Równie istotnym kryterium był przejrzysty, intuicyjny interfejs, zapewniający łatwą obsługę, dzięki czemu nie było konieczności przeprowadzania złożonych szkoleń dla pracowników. System Navireo zagwarantował wygodny import danych z zewnętrznych systemów zasilających niezbędnymi informacjami. CEZ wziął również pod uwagę krótki czas wdrożenia oraz elastyczność firmy wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu realizowane było na terenie Czech przez firmę Tespin z Wrocławia. W pracach zespołu wdrożeniowego oprócz polskiej ekipy uczestniczyły także trzy osoby z ČEZ Zákaznické služby.

– Przed wdrożeniem Navireo w CEZ przeprowadziliśmy dokładną analizę potrzeb klienta, w szczególności tych związanych z koniecznością stworzenia dodatkowych, specyficznych rozwiązań poszerzających funkcjonalność systemu. Bardzo ważne w tym kontekście było szczegółowe raportowanie, niezbędne przy przekazywaniu danych do centrali CEZ – mówi Jarosław Szolc z firmy Tespin.

 Grupa CEZ to zintegrowany koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej, a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a.s. są notowane na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, stanowiąc znaczącą składową indeksów giełdowych.

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. to firma wchodząca w skład Grupy CEZ i zajmującą się między innymi obsługą księgową spółek Grupy.

 Navireo to system klasy ERP adresowany do firm średniej wielkości, stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. www.navireo.pl


 InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 470 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych.

 

Kontakt dla mediów

Marek Szklarz

Specjalista ds. PR i marketingu

 InsERT S.A.

tel. kom.: 517 974 210

tel.: 71 7876107

e-mail: marek.szklarz@insert.com.pl

 

Kontakt dla mediów

press [at] insert.com.pl [user] Marek Szklarz
Specjalista ds. PR i marketingu
tel. 71-78-76-107
press [at] insert.com.pl

InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław
tel. 71-78-76-196
faks 71-78-76-111

Rejestracja dla mediów

Wypełnij formularz »